Informace COVID-19

Nadále jsou v platnosti doporučení cestovatelům, kteří pobývali v oblastech s výskytem onemocnění COVID-19, aby omezili v maximální možné míře kontakt s veřejností, sledovali svůj zdravotní stav po dobu 14 dnů od návratu z rizikových oblastí.
V případě náhlého začátku alespoň jednoho z následujících příznaků: kašel, teplota, dušnost, zůstaňte doma a telefonicky kontaktujte svého lékaře, který bude organizovat další poskytování zdravotní péče ve spolupráci s příslušnou krajskou hygienickou stanicí.

http://www.khszlin.cz/wcd/pages/extranet/aktuality/cov-19/info_cov19_zk_5_3.pdf

http://www.khszlin.cz/wcd/pages/extranet/aktuality/cov-19/doporuceni_mzcr_040320.pdf

http://www.khszlin.cz/wcd/pages/extranet/aktuality/cov-19/vyzva_obyv_zk.pdf

Komentujte

  Subscribe  
Upozornit na
error

Staň se naším fanouškem i na sociálních sítích!