Česko svítí modře! Zúčastněte se zápasu legend v modré barvě svého oblečení.

Vážené dámy, vážení pánové,

dovoluji si Vás tímto informovat o V. ročníku celorepublikové osvětové kampaně „Česko svítí modře“, která usiluje o lepší vzájemné poznání a pochopení majoritní společnosti a lidí s autismem.

Motto letošní kampaně zní „Navzdory osudu.“ Inspirací je životní příběh doktorky Temple Grandin, které byl v dětství diagnostikován autismus. Neúnavné úsilí její matky a jí samotné jsou důkazem, že Autismus je výzvou pro všechny zúčastněné a že stojí za to se této výzvě postavit čelem.

Naděje pro Autismus – platforma založená z iniciativy rodičů, obhájců osob s autismem a sebeobhájců v březnu roku 2014 – realizovala 1. ročník této kampaně záhy po svém vzniku a dokázala tak propojit akce na výraz podpory lidem žijícím s autismem různých subjektů v jednotlivých krajích a tím zvýšit pozornost široké veřejnosti k pojmu Autismu.

Historicky poprvé si svět připomněl existenci Autismu 2. dubna 2008. Valná hromada OSN v reakci na jeho prudce vzrůstající výskyt, vyhlásila v roce 2007 tento den jako Světový den zvýšení povědomí o autismu – WAAD. Prosím povšimněte si, že oproti loňskému roku se počet lidí s PAS opět zvýšil. Loni se uvádělo každé 68 dítě s PAS, letos už bohužel každé 40. 

Členské státy OSN podnikají opatření pro zvýšení informovanosti o autismu ve společnosti,k podpoře včasné diagnostiky a intervence. Celosvětová kampaň nese název „Light It Up Blue!“ – modrá barva symbolizuje komunikaci a sebevyjádření – jednu z oblastí, která je pro pochopení a začlenění osob s autismem podstatnou bariérou.

Kampaň „Česko svítí modře“ nás vyzývá k tomu, abychom rozsvítili modrá světla v noci ze dne 2. 4. na 3. 4. ve svých domovech, zaměstnáních, či na významných budovách.

V loňském roce byla modře nasvícena budova Úřadu vlády, budovy ministerstva pro místní rozvoj, financí, práce a sociálních věcí, zdravotnictví, některých krajských úřadů, Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, historických objektů jako Velehrad, Olomoucká radnice, kostely,v Brně Mahenovo divadlo. Do kampaně se zapojil také ČEZ se sítí elektráren včetně Jaderné elektrárny Dukovany a řada dalších budov naší vlasti. U příležitosti Světového dne porozumění autismu stoupá rok od roku počet nejrůznějších akcí napříč republikou, a to v průběhu celého dubna. Jedná se o výstavy, koncerty, besedy, odborné konference,přednášky, workshopy, sportovní akce, divadelní představení, benefiční akce, pochody v modrém, projekce. Akce pořádají spolky, školská zařízení, podniky i jednotlivci.

Variant podpory je nespočet, kampaň potrvá letos opět celý duben, registraci a propagaci aktivit zajistí na portálu a sociálních sítích opět Naděje pro Autismus.

Kampaň je také příležitostí pro resorty pověřené realizovat opatření „Podnětu pro zlepšení života osob s PAS a jejich rodin“ schválená vládou ČR, konkrétně podpořit naplnění úkolů oblasti Informovanost odborné veřejnosti také opětovnou připomínkou Komunikačního souboru a Průkazu osoby s PAS.

https://www.vlada.cz/…/komunikace-s-lidmi-s-poruchou-autis…/

Stěžejní myšlenkou letošního ročníku kampaně je změna náhledu společnosti na lidi s autismem. Pomozte nám naplnit cíl kampaně – zbavit veřejnost mýtů a předsudků, které jsou pravou překážkou vzájemnému porozumění a respektu.

Nedílnou součástí kampaně je zveřejnění Komunikačního souboru.

V. ročník kampaně bude zahájen v sobotu 24. března utkáním českého a slovenského hokejového týmu – LEGENDY ČESKO-SLOVENSKÉHO HOKEJE.

Přijměte prosím mé srdečné pozvání na toto utkání.

ČESKO-SLOVENSKÉ LEGENDY v Uherském Brodě jsou první z řady benefičních utkání, která proběhnou na podporu lidí s Poruchou Autistického Spektra v rámci České a Slovenské republiky. Výtěžek z prodeje vstupenek z tohoto zápasu a dražby reprezentačních dresů je určen organizaci Za sklem na podporu a rozvoj její činnosti. Veškeré služby, které Za sklem poskytuje jsou pro rodiny bezplatné. Finance budou využity na rozšíření canisterapie a felinoterapie, zakoupení pomůcek k rozvoji dětí s PAS a dovybavení relaxační místnosti. Děkujeme všem hráčům, kteří jsou ochotni podpořit svou účastí rodiny s lidmi na spektru. Zápas zahájí starosta města Uherský Brod Patrik Kunčar slavnostním buly.

Podpořte prosím charitativní akci svou účastí a rovněž modrou barvou svého oblečení.

Odkaz ke sdílení zde https://www.facebook.com/events/169983810466210/

S pozdravem a přáním hezkého dne                                                                                            

Marta Pečeňová

předsedkyně sdružení Za sklem o. s.
předsedkyně Odborné skupiny VVZPO pro koncepční řešení problematiky života osob s PAS

koordinátorka platformy Naděje pro Autismus 

Za sklem o. s.
Pardubská 293, 763 12 Vizovice, ČR

tel.: 725 113 867

e-mail: info@zasklem.com
www.zasklem.com
www.nadejeproautismus.cz

 

Komentujte

  Subscribe  
Upozornit na
error

Staň se naším fanouškem i na sociálních sítích!