Pozvánka na valnou hromadu v pátek dne 23. 6. 2017

Výkonný výbor spolku hokejového klubu  HC SPARTAK UHERSKÝ BROD, z.s.

se sídlem Lipová 703, 688 01  Uherský Brod, vedený u Krajského soudu v Brně, spisová zn. L 7463

svolává  ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

která se uskuteční v pátek dne  23. 6. 2017 v  18.00 hodin

v přednáškovém sále Domova mládeže SŠ-COPt v ulici Obchodní 2055 v Uherském Brodě.

Pořad jednání:

 1.  Zahájení, ověření usnášeníschopnosti.
 2.  Schválení jednacího řádu valné hromady.
 3.  Volba orgánů valné hromady.
 4.  Trenérské zprávy o průběhu sezóny 2016/17.
 5.  Zpráva výkonného výboru o činnosti spolku HC SPARTAK Uherský Brod, z.s.,
   předložení zprávy o hospodaření za sezónu 2016/17 ke schválení a předložení návrhu rozpočtu
   na sezónu 2017/18 ke schválení.
 6.  Zpráva dozorčí rady za sezónu 2016/17.
 7.  Návrh nového znaku (loga) spolku HC SPARTAK Uherský Brod, z.s.
 8.  Diskuze.
 9.  Usnesení a závěr.

Prezentace členů spolku na valnou hromadu bude probíhat od 17.30 hodin
v den a v místě konání valné hromady.


 

Vážení členové hokejového klubu HC SPARTAK Uherský Brod, z.s.,

výkonný výbor spolku si Vás dovoluje pozvat na valnou hromadu našeho
hokejového klubu, která se uskuteční v pátek dne  23. 6. 2017  v  18.00 hodin
v přednáškovém sále Domova mládeže SŠ-COPt v ulici Obchodní 2055 v Uherském Brodě
(vpravo za křižovatkou od obchodního domu Kvanto směrem na sídliště).

Srdečně zveme všechny členy HC SPARTAK Uherský Brod, z.s. k projednávání uvedeného programu.

HC SPARTAK Uherský Brod, z.s.
výkonný výbor

Komentujte

  Subscribe  
Upozornit na
error

Staň se naším fanouškem i na sociálních sítích!