Členské příspěvky hráčů pro sezónu 2017/18

Pravidla pro placení členských příspěvků – hráči dle kategorie družstev
Sezóna 2017/18

A/  Plná výše příspěvku
       – členové HC a hráči jiných klubů na hostování v HC
       – členové HC na hostování v jiných klubech
       – hráči v kategorii, ve které se nehraje soutěž, hradí příspěvek dle jejich přeřazení

1.500,- Kč/sezóna – Kategorie Přípravka                 (roč. 2012 a mladší)
                                         + nový začínající hráči
4.000,- Kč/sezóna – Kategorie 1. + 2. + 3. třída       (roč. 2011, 2010, 2009)
5.200,- Kč/sezóna – Kategorie 4. třída                     (ročník 2008)
5.200,- Kč/sezóna – Mladší žáci, Starší žáci           (roč. 2007, 2006, 2005, 2004)
5.200,- Kč/sezóna – Mladší dorost, Starší dorost  (roč. 2003, 02, 01, 00, 1999)

B/  Polovina příspěvku
       – mladší sourozenec dle A/
       – brankáři ve všech družstvech

C/  Poměrný příspěvek
       – nový začínající hráči hradí příspěvek dle A/ ve výši 1.500,- Kč/sezóna
         a to od druhého měsíce jejich příchodu a formou jedné splátky
       – výkonným výborem odsouhlasený hráč (dle žádosti rodičů)

                              Placení členských příspěvků – hráči

Hráči nebo jejich zákonní zástupci (plátce) platí členské příspěvky formou dvou splátek.
Při platbě v hotovosti příjemce HC SPARTAK Uherský Brod vystaví plátci příjmový doklad.
Při bezhotovostní platbě, kterou upřednostňujeme, uvede plátce:
Číslo účtu u KB, a.s.:  19-5001690237/0100
Variabilní symbol:       rodné číslo hráče (bez lomítka)
Text (zpráva pro příjemce): jméno a příjmení hráče
Konstantní symbol:     0308

První termín  splatnosti příspěvků je do 30.09.2017  (1. polovina částky).
Druhý termín splatnosti příspěvků je do 31.10.2017  (2. polovina částky).

Odpovědnými členy HC za výběr příspěvků jsou realizační týmy každého družstva.

Hráčům, kteří nebudou mít uhrazeny členské příspěvky ve stanovených termínech, nebude umožněna účast na trénincích ani start v soutěži.

V Uherském Brodě dne 29.08.2017.

 

Komentujte

  Subscribe  
Upozornit na
error

Staň se naším fanouškem i na sociálních sítích!